Skip to content

Congres 11 juni 2020: Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden

dec 19
  • donderdag 19 dec 2019

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen zijn een sterk groeiend aandachtsgebied in de
geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren is, onder meer doordat topklinische en
kenniscentra flink geïnvesteerd hebben in deze doelgroep, een aanzienlijke verbetering van
diagnostiek en behandeling bereikt. Niettemin doen zich ook nieuwe aandachtsgebieden
voor die sterk verweven zijn met persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd, zoals voltooid
leven, somatische preoccupatie, persoonlijkheidsverandering, psychotrauma, polyfarmacie en
ouderencriminaliteit.

De sprekers, allen expert binnen een specifiek aandachtsgebied van persoonlijkheidsstoornissen
bij ouderen. Ze beantwoorden deze vragen met behulp van (differentiaal)diagnostiek en
behandelinterventies, bezien vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkgericht perspectief. De
sessies zijn plenair, zodat we met elkaar de thema’s kunnen
bediscussiëren en vertalen naar verschillende gebieden
in de gezondheidszorg.

Lees hier meer over het congres en aanmelding.