Skip to content

Nieuws

apr 02

Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is verkrijgbaar

  • maandag 2 apr 2018

De ouderenzorg is sterk in ontwikkeling. Zeker ook als het gaat om ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze hoogcomplexe groep van 65-plussers werd voorheen ondergediagnosticeerd en onderbehandeld of er werd onterecht aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek op latere leeftijd uitdooft. Maar tijden veranderen en klinische inzichten en ther..

jun 30

Participatiesamenleving kan ongunstig uitpakken voor depressieve ouderen

  • dinsdag 30 jun 2015

De participatiesamenleving kan ongunstig uitpakken voor ouderen die kampen met een depressie, dit concludeert Wim Houtjes in zijn proefschrift. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat het niet overgaan van depressies in relatie staat tot met minder sociale steun, kleinere sociale netwerken en uiteindelijk meer eenzaamheid. Dit meldt GGZ Nieuws. lee..

jan 20

Hoe effectief is de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

  • dinsdag 20 jan 2015

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om de psychische hulpverlening in Nederland te verbeteren. Dit heeft slechts ten dele de gewenste effecten gehad ten aanzien van het welbevinden van ouderen. Dit blijkt uit het onderzoek van Marjolein Veerbeek waar zij 15 januari op gepromoveerd is (Faculteit der Psychologie en..

okt 13

Generieke Module Ouderenpsychiatrie

  • maandag 13 okt 2014

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft het NKOP een aanvraag bij het netwerk Kwaliteits Ontwikkeling GGz ingediend voor het ontwikkelen van een generieke module Ouderenpsychiatrie. De module is bedoeld voor de specialistische en top GGz. Half november krijgen we te horen of de aanvraag is gehonoreerd. We hopen van harte dat we v..