Skip to content

Nieuws

feb 07

Voor het eerst in Nederland: Klinisch psycholoog met aantekening expertise ouderen

  • dinsdag 7 feb 2017

Gisteren heeft Sylvia Heijnen-Kohl werkzaam bij Mondriaan Ouderen haar getuigschrift “Klinisch Psycholoog” ontvangen met als 1e in Nederland de “aantekening expertise ouderen”. Deze vierjarige postacademische beroepsopleiding tot klinisch psycholoog (KP-opleiding) met accent op ouderen wordt verzorgd door RINO-Zuid in Eindho..

dec 19

Blog Project Doorbraak ROM

  • maandag 19 dec 2016

Deelnemers aan het Project Doorbraak ROM hebben een blog geschreven over hun ervaringen. Zie hier.    ..

nov 11

Bouw mee aan de nieuwe productstructuur!

  • vrijdag 11 nov 2016

Er wordt gewerkt aan een nieuw bekostigingsmodel van de GGZ. In dat kader gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pilots houden. Om te zorgen dat hierin ook aandacht is voor het ouderenperspectief en de specifieke zorgbehoefte van ouderen, is het wenselijk dat hier ook vanuit de ouderenpsychiatrie aan deelgenomen wordt. Maandag 28 november (Rotter..

nov 03

Kennisagenda Ouderenpsychiatrie binnen de GGZ en VVT

  • donderdag 3 nov 2016

Op het symposium van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) op 3 november 2016 is een aanzet tot een nieuwe Kennisagenda gepresenteerd. In de kennisagenda en het symposium is zowel aandacht voor ouderen met psychische problemen in de GGZ als in de VVT-sector.  In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de afgelopen jaren stee..

nov 01

Resultaten vragenlijst Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

  • dinsdag 1 nov 2016

Steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen worden opgenomen in een verpleeghuis. De zorg voor deze groep vraagt om een andere benaderingswijze dan voor bewoners met dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je hen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipuleren..