Skip to content

Nieuws

apr 02

Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is verkrijgbaar

  • maandag 2 apr 2018

De ouderenzorg is sterk in ontwikkeling. Zeker ook als het gaat om ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze hoogcomplexe groep van 65-plussers werd voorheen ondergediagnosticeerd en onderbehandeld of er werd onterecht aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek op latere leeftijd uitdooft. Maar tijden veranderen en klinische inzichten en ther..

nov 16

Kennisagenda Ouderenpsychiatrie

  • donderdag 16 nov 2017

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht voor zowel ouderen met psychische problemen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als in de Verpleeg- en verzorgingshuizen (VV). De Kennisagenda is samengesteld met de lidorgan..

okt 26

Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen is beschikbaar

  • donderdag 26 okt 2017

De generieke module Ouderen met psychische aandoeningen biedt aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers in de Ouderenpsychiatrie zowel voor de huisartsenzorg, de generalistische basis GGZ, de specialistische GGZ als ook voor de top GGZ. De Generieke module is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, beruste..

sep 21

Zorg voor ouderen met psychische aandoeningen: “Kijk, luister en voel mee!”

  • donderdag 21 sep 2017

Ouderenpsychiater Ton Dhondt over de Generieke module Ouderen met psychische aandoeningenPsychische klachten onder ouderen komen veel voor. Het is de verwachting dat door de voortgaande vergrijzing het aantal ouderen met psychische klachten de komende jaren alleen maar zal toenemen. Hoe zorgprofessionals hen in de brede context van ouderenzorg moet..

sep 07

Wie verdient de NKOP Award 2017?

  • donderdag 7 sep 2017

Ieder jaar wordt door het NKOP een award uitgereikt ter stimulering van onderzoek en betere, innovatievere behandelmethodieken in de ouderenpsychiatrie. Ook dit jaar ontwerpt kunstenares Babke Moelee een mooie award en zal een commissie beslissen waar de NKOP Award naartoe gaat. Vorig jaar werd de NKOP Award uitgereikt op het NKOP symposium aan Ar..