Skip to content

Trainingen

Wij zijn gespecialiseerd in trainingen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening aan ouderen met psychische problemen en/of psychiatrische ziektebeelden. Hierbij staat het aanleren van competenties, en daarmee professioneler gedrag, centraal. Wanneer uw vraag niet helemaal aansluit bij ons aanbod, denken wij graag met u mee voor een passend aanbod.

Via de website van het Trimbos vindt u meer infomatie over het trainingsaanbod.

Trainingen die onder andere worden aanboden:

- Leren over dementie; online cursus

- HoNos 65+

- Zicht op evenwicht 

- Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond

- Op zoek naar zin; Train de trainer voor verpleeg- en verzorgingshuizen

 Voor informatie over specifieke trainingen, mail nkop@trimbos.nl

 

Externe trainingen: 

-PIMM training: klik hier voor de folder