Skip to content

Congres

7 mei

Studiedag Ouderenpsychiatrie

  • dinsdag 7 mei 2019

De depressieve stoornis is de meest gestelde diagnose binnen de ouderenpsychiatrie. Hoewel voor de oudere zelf een depressie als een grijze wolk over het leven hangt, ligt onder dit label een kleurrijk palet aan (comorbide) (psycho)pathologie. Elk met een eigen insteek voor behandeling, zodat we een betere ingang vinden om het leven van de patiënt weer kleur te geven. Lees hier het programma.

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).
 
De kosten van deze dag bedragen 130 euro