Skip to content

Congres

3 oktober

Grijs en van de wijs

  • donderdag 3 okt 2019

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
Depressie bij ouderen - symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen 
Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag - inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag 
Persoonlijkheidsstoornissen 
Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
Integrale aanpak - samenwerking
In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:
 

A - Onbegrepen gedrag bij dementie

B - Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg

Voor meer informatie klik hier