Skip to content

Congresagenda

Een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot de ouderenpsychiatrie.
Organiseert u een congres of symposium? Meld het ons via nkop@trimbos.nl.

10 april

3e editie landelijke studiedag gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

  • maandag 10 apr 2017

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. De vraag is of deze ..

18 april

Ouderenpsychiatrie in de Praktijk

  • dinsdag 18 apr 2017

Het aantal ouderen in de zorg stijgt nog steeds. Ook stijgt het aantal mensen met een psychiatrische stoornissen. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen tijdens hun opleiding nauwelijks informatie over de verschillende psychiatrische stoornissen die er zijn. Ouderenpsychiatrie houdt zich bezig met psychiatrische stoornissen die ouderen al een lev..