Skip to content

Congresagenda

Een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot de ouderenpsychiatrie.
Organiseert u een congres of symposium? Meld het ons via nkop@trimbos.nl.

11 maart

Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

  • maandag 11 mrt 2019

Ben jij als behandelaar of leidinggevende in de gerontopsychiatrie ook zoekende hoe je de zorg samen goed kunt organiseren en welke ontwikkelingen er spelen? Kom dan naar de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis op 11 maart! Op deze studiedag zal Bernadette Willemse vanuit het NKOP een workshop verzorgen waarin antwoorden wo..

15 maart — 15 maart

Ouderenzorg op de juiste plek. Hoe richten we de hele keten van zorg aan ouderen succesvol in?

  • vrijdag 15 mrt 2019

Ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Met goede ondersteuning en zorg belanden deze ouderen minder snel op de acute zorg kunnen ze langer thuis blijven wonen. Maar hoe organiseren we dit? Op welke manier kunnen we ouderen zorg op de juiste plek bieden? De juiste ouderenzorg op de juiste plek vereist een soepele samenwerking tussen..

20 maart — 20 maart

Coachend leidinggeven in de zorg

  • woensdag 20 mrt 2019

Complexe zorgvraag, personeelstekort en hoge werkdruk. De zorg verandert en uw rol als leidinggevende ook. Teams krijgen meer verantwoordelijkheid en moeten een groter zelfoplossend vermogen tonen. Door coachend leidinggeven kunt u individuele ambities en kwaliteiten verbinden met de doelen van de organisatie en uw team. Maar waar begint u? Wat wo..

26 maart — 26 maart

Behandeling van SOLK en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

  • dinsdag 26 mrt 2019

Zinvol of zinloos? Op oudere leeftijd krijgt men vaak (grote) problemen met het aanpassen aan veranderende (leef)omstandigheden en het functioneren van alledag. De kans op ontregeling van het hele systeem, lichamelijk, psychisch en sociaal, neemt fors toe. SOLK presenteert zich als reèˆle klachten en komt soms voor in combinatie met een lichameli..

13 juni — 13 juni

Grijs en van de wijs

  • donderdag 13 jun 2019

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de clië..