Skip to content

Congresagenda

Een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot de ouderenpsychiatrie.
Organiseert u een congres of symposium? Meld het ons via nkop@trimbos.nl.

11 september

Zorgen met Vrijwilligers

  • dinsdag 11 sep 2018

Tijdens deze derde landelijke studiedag gaan we in op het vormgeven van de informele zorg aan de hand van actuele ontwikkelingen zoals de maatschappelijke diensttijd. We besteden aandacht aan de vraagstukken over het binden, belonen en behouden van vrijwilligers maar ook hoe vrijwilligers en professionals zich tot elkaar verhouden. U kunt kiezen ui..

18 september

Het Palliatieve Zorg Congres

  • dinsdag 18 sep 2018

Het Palliatieve Zorg Congres, wegens groot succes herhaald in het najaar! Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op verzachting van lijden. Je richt je op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven voor je patiënt.Het Palliatieve Zorg Congres: wegens groot succes herhaald in najaar!Bij palliatieve zorg heb je grote..

19 september

Masterclass Wet Zorg en Dwang

  • woensdag 19 sep 2018

De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht in 2020 en beoogt kaders te scheppen voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de versterking van de rechtspositie van cliënten. Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over deze wet en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert. Verder gaan we in op ..

25 september

Slaap en Seksualiteit bij Ouderen

  • dinsdag 25 sep 2018

Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn.Slaap is een belangrijk onderdeel van leefstijl bij het ouder worden, maar het is voor mensen zelf moeilijk te beoordelen of ze goed slapen of niet. Wat is normaal op het gebied van slaap, wat hoort er bij het ouder worden en wanneer worden het slaapproblemen? Welk..

27 september — 28 september

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens XII

  • donderdag 27 sep 2018

De donderdagavond begint met aandacht voor verslavingsproblematiek, waarbij ingezoomd wordt op alcoholmisbruik bij ouderen. Op vrijdag komen cannabinoïden, methylphenidaat en antipsychotica voorbij. Meer algemene aspecten van medicatiegebruik bij ouderen zoals de rol van farmacogenetica in de alledaagse praktijk en veel voorkomende interacties..