Skip to content

Congresagenda

Een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot de ouderenpsychiatrie.
Organiseert u een congres of symposium? Meld het ons via nkop@trimbos.nl.

1 december

Landelijke Studiedag 'Grijs en van de wijs'

  • vrijdag 1 dec 2017

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de clië..

21 december — 21 december

Symposium "25 jaar LASA" en Oratie Martijn Huisman

  • donderdag 21 dec 2017

SAVE THE DATE   Beste ouderen-onderzoeker,   Martijn Huisman is benoemd tot hoogleraar in de Epidemiologie van de veroudering. De leerstoel is ingebed in de afdeling Sociologie (VU) en de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek (VUmc). Voorafgaand aan zijn oratie zal een symposium worden georganiseerd over de Longitudinal Aging Study ..

31 januari

Cultuursensitieve Ouderenzorg

  • woensdag 31 jan 2018

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG'Woensdag 31 januari 2018 - Aristo Utrecht Achtergrond Nederland vergrijst waardoor de vraag naar ouderenzorg zal toenemen. Ook de migranten die in de jaren ’60 naar Nederland zijn gekomen zullen een beroep gaan doen op zorg. Er zullen dus steeds meer ouderen met een andere culturele..