Skip to content

Samenwerking GGZ en VVT

Om ouderen met psychiatrische problematiek van goede zorg te voorzien, is het nodig dat de verschillende sectoren goed samenwerken. Met name de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) werken hiervoor steeds meer samen. Maar hoe doe je dat? En hoe doe je het goed?

Om antwoorden te krijgen, heeft het NKOP een bijeenkomst georganiseerd waarin een aantal bestaande initiatieven werden besproken en vergeleken. De analyse van dit overleg beschrijft belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerking tussen GGZ en VVT en een aantal gezamenlijke lessen.

Lees hier meer over de indicatoren voor goede samenwerking GGZ en VVT.