Skip to content

Kennisagenda ouderenpsychiatrie

Het NKOP heeft het initiatief om samen met de betrokken GGZ en VVT organisaties een kennisagenda ouderenpsychiatrie te gaan opstellen.

Wat is nu een kennisagenda?

Het doel van een kennisagenda is het identificeren en daarna invullen van belangrijke lacunes in de aanwezige en/of voor de toekomst benodigde kennis. Ofwel een kennisagenda benoemt de kennishiaten en de kennisvragen die er zijn binnen in dit geval de ouderenpsychiatrie.  De kennisagenda geeft daarmee de focus weer van de kennis die voor de toekomst van ouderenpsychiatrie van belang is.  Dit maakt het vervolgens mogelijk om gericht bestaande kennis te gaan verspreiden en implementeren in de praktijk, nieuwe trainingen en scholingen te ontwikkelen om ontbrekende kennis bij professionals te ondervangen, en prioriteiten te stellen voor onderzoek

Wat is nu de reden dat het NKOP dit initiatief heeft genomen?

Het NKOP is een netwerkorganisatie en heeft als primaire doel om het veld verder te helpen en dus de kwaliteit van zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Door middel van het initiatief nemen voor de kennisagenda ouderenpsychiatrie kunnen wij bijdragen om kennishiaten en kennisvragen inzichtelijk te maken en vervolgens gericht de praktijk verder te helpen door bijvoorbeeld nog beter bestaande kennis te delen, mee te denken aan welke trainingen en scholingen ontwikkeld moeten worden en mee te denken bij het opzetten van toekomstig onderzoek.

Eerste stappen in ontwikkelen kennisagenda ouderenpsychiatrie

Inmiddels hebben we de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de kennisagenda. We zijn begonnen met het in kaart brengen van de onderzoekslijnen op het gebied van ouderenpsychiatrie van universiteiten, betrokken GGZ organisaties en betrokken V&V organisaties. Daarnaast hebben we verschillende contactpersonen van de betrokken GGZ en VVT organisaties gevraagd op welk gebied volgens hen verbetering nodig is in de zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek en hebben wij hen ook gevraagd op welk gebied nu echt onderzoek nodig is in de komende jaren. Hiervan hebben we een filmpje gemaakt. En als derde hebben we voor de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in verpleeghuis samen met Studie Arena een online vragenlijst uitgezet om meer inzicht te krijgen in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor cliënten met psychiatrische problematiek in het verpleeghuis, de scholings en onderzoeksbehoeften. 

Tijdens het NKOP symposium op 3 november 2016 heeft Mirjam van Soest een presentatie gegeven over de resultaten van de eerste stappen die zijn gezet in het kader van de kennisagenda ouderenpsychiatrie. Met deze stappen gaan we in de komende periode verder om ook de betrokken organisaties die we nog niet hebben gesproken aan het woord te laten. Verder zijn we ook aan het bekijken wat de vervolgstappen zijn.