Skip to content

Analyse van ervaren problemen rondom financiering en indicatiestelling GP in VVT

Analyse van ervaren problemen rondom financiering en indicatiestelling GP in VVT

Om meer zicht te krijgen op problemen die spelen in de financiering van zorg voor ouderen met psychiatrische problemen heeft het NKOP eind februari een bijeenkomst georganiseerd. Doel van de bijeenkomst was te bepalen waar de problemen nu precies liggen en aan welke oplossingsrichtingen gedacht kan worden.

Probleemanalyse

1. De doelgroep, ouderen met psychiatrische aandoeningen in het verpleeghuis (GP in VVT), lijkt onvoldoende helder omschreven. Dit vormt een probleem omdat op die manier partijen (bijv. zorgkantoren en zorgaanbieders) een ander beeld kunnen hebben van de doelgroep. De omschrijving van de doelgroep, zoals beschreven staat in het Zorgprogramma van september 2012, is toe aan een update en verdere uitwerking. Binnen het NKOP is een werkgroep actief om tot een goede beschrijving van de doelgroep te komen. 

2. De daadwerkelijke problemen in de financiering lijkt te zitten in transitiemomenten (van GGZ naar VVT of van thuis naar VVT) en in het aanvragen van indicaties.

Transitie GGZ naar VVT

Wanneer een indicatie omgezet wordt, kan dat voor één van beide sectoren nadelig zijn. Wanneer een indicatie voor verhuizing wordt aangevraagd, krijgt de GGZ vanaf dan niet meer uitbetaald. Doe je het daarna, dan loopt de VVT organisatie het risico dat de aangevraagde indicatie niet toegekend wordt en zij hun geleverde zorg niet uitbetaald krijgen. Het is onduidelijk hoe vaak dit daadwerkelijk voorkomt. Daarbij kan een omzetting van een GGZ indicatie in de zorgverzekeringswet naar de wet langdurige zorg problemen opleveren voor iemand die minder dan 3 jaar in zorg is binnen de Zvw. In de GGZ heeft iemand dan geen recht op Wlz, waar binnen de VVT wel mogelijkheden zijn. Vanaf 2017 kopen zorgkantoren ook geen GGZ B indicaties meer in bij VVT organisaties. Dit vormt geen probleem voor huidige bewoners met deze indicatie, maar wel voor nieuwe bewoners die hier een beroep op zouden willen doen.

Transitie thuis (Zvw, Wmo) naar VVT (Wlz)

Soms wordt geen indicatie voor mensen gegeven die vanuit thuis naar een zorginstelling willen verhuizen. Onder thuis wordt ook iemand vanuit RIBW gevat en mensen zonder vaste verblijfplaats. Reden voor de afwijzing kan zijn dat er onvoldoende sprake is van somatische problematiek om in aanmerking te komen voor zorg gefinancierd vanuit de Wlz. Andere reden kan zijn dat niet wordt voldaan aan de grens van 3 jaar binnen de Zvw voor een ZZP GGZ. [CH6] [BW7] De aanwezige voorzieningen thuis spelen hier ook een grote rol. Krijgt de oudere de zorg en ondersteuning thuis die het mogelijk kan maken thuis te blijven? Hoe neemt een betreffende gemeente daar zijn verantwoordelijkheid in? [CH8] [BW9] 

Indicatieaanvragen

Ook is het de vraag of medewerkers in de ouderenzorg wel voldoende weten waar op te letten bij een indicatieaanvraag. Wellicht kunnen afkeuringen daarmee voorkomen worden.

Samengevat lijken de onduidelijkheden in de zorg voor ouderen met psychiatrische problemen zich vooral in de definitie van de doelgroep te zitten en in de transitie van zorg van en naar verschillende sectoren. Hierbij blijkt het aanvragen van indicaties ook één van de moeilijkheden. Het NKOP gaat samen met betrokken zorgorganisaties en stakeholders verder met het verkennen van oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken.