Skip to content

Aandacht voor alcoholgebruik 55-plussers

Inzicht krijgen in aard en omvang van het alcoholgebruik bij 55-plussers. Dat is het voornaamste doel van het onderzoek dat het Trimbos-instituut uitvoert met financiering van het Ministerie van VWS. 

Het is momenteel onduidelijk in welke mate er sprake is van problematisch alcoholgebruik onder ouderen. Uit de kerncijfers verslavingszorg blijkt wel dat het aantal hulpvragers onder ouderen sterker is gestegen in de afgelopen jaren dan onder de gehele bevolking. Er zijn echter geen recente cijfers over de exacte omvang van het alcoholgebruik en problematiek onder ouderen, hoe dit zich verhoudt tot jongere volwassenen en hoe zich dit ontwikkelt naarmate de leeftijd vordert.

Opzet onderzoek
In het onderzoek wordt, op basis van bestaande bronnen en nieuwe gegevensverzameling, de omvang van het gebruik en de problematiek in kaart gebracht. Daarnaast worden ook de beweegredenen voor alcoholgebruik en de kenmerken van ouderen die veel alcohol gebruiken onderzocht. Dit gebeurt door middel van interviews met zorgverleners en met 55-plussers zelf.


Voor meer informatie: Marjolein Veerbeek, mveerbeek@trimbos.nl