Skip to content

Details

State of the Art Ouderenpsychiatrie | Ouderen aan het Woord

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op donderdag 20 november 2014 het congres State of the art Ouderenpsychiatrie | Ouderen aan het Woord.

Naast een tweetal interviews met ervaringsdeskundigen aan het begin en eind van het programma, was ook ruimte voor diverse presentaties:

Plenaire lezingen
Thea Heeren: Ouderenpsychiatrie in netwerk rond kwetsbare ouderen
Paul Andreoli en Benno Wiegers: Herstelgericht werken in de ouderenpsychiatrie

Workshops
Irene van den Heuvel en Anne van den Brink: Gerontopsychiatrie in de VVT sector
Marian Zegwaard en Peter Dussenbroek: Mantelzorg in de Ouderenpsychiatrie
Thomas Ehling: Intensieve ambulante behandeling in de specialistische GGZ
Cornelis van Houwelingen: Hulp bij Zelfdoding
Petra Fokkema en Erwin Soolsma: Innovatieve Technieken
Jan-René Kleijne en Marleen Jansen: Ondernemen in de Zorg (Rabobank)

Congresfolder

Personalia Sprekers

NKOP Award