Skip to content

NKOP symposium archief Congressen en Symposia

State of the art Ouderenpsychiatrie | een multidisciplinaire tour in woord en beeld

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op maandag 4 november 2013 het congres State of the art Ouderenpsychiatrie: een multidisciplinaire tour in woord en beeld. Van dit congres zijn de presentaties hier te lezen. Plenaire lezingen Bart Blanken : Op weg naar (over)morgen Marjolein Verbeek: ROM in de ouderenps..

State of the art ouderenpsychiatrie | een update

Op 6 november 2012 vond het eerste congres van het 'Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie nieuwe stijl' plaats op het Trimbos-instituut. Deelnemers werden in één dag op de hoogte gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen en recente bevindingen in verschillende ondewerpen binnen het vakgebied. Naast interessante verh..

Samenwerken aan mentaal welbevinden door GGZ en V&V

Het NKOP organiseerde 7 oktober 2009 in samenwerking met ActiZ, organisatie van zorgondernemers, en het Landelijk Platform dienstverlening in de Verpleeg- en Verzorgingshuis sector het symposium "Samenwerken aan Mentaal Welbevinden door de GGZ en de V&V". De deelnemers aan deze dag waren over het algemeen zeer tevreden. Enkele powerpointp..

Kenniscirkel Verzamelen en Vervuilen

Op 7 november 2008 organiseerde het NKOP een kenniscirkel met als onderwerp "verzamelen en vervuilen". Tijdens de Kenniscirkel is een casus besproken en de centrale vraag hierbij was: hoe gaat de zorg in de keten hiermee om?De sprekers en onderwerpen op een rij: - Emma Struis, GGD Midden Nederland, over de zorg in de keten (via een casu..

Symposium over suicidaliteit bij ouderen: over lijden heen

Symposium over suicidaliteit bij ouderen: over lijden heen Inleiding door dhr. prof. dr. Kerkhof In dit inleidende stuk sprak de heer Kerkhof over de aantallen suicides onder ouderen, ontwikkelingen op dit gebied en dilemma's. Ook werd beknopt ingegaan op de risicofactoren en risicomomenten. Het begrip ‘langdurige kwetsbaarheid' werd hie..