Skip to content

NKOP.nl

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is het centrale punt voor uitwisseling van kennis en vragen voor professionals werkzaam in de ouderenpsychiatrie.

Nieuws

Studiedag Gerontopsychiatrie; Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis

Het NKOP is mede-afzender van dit interessante congres dat door StudieArena wordt georganiseerd. Mee..

Teveel medicijnen voor demente ouderen

Ondanks dat er al jaren gezegd wordt dat het gebruik van medicijnen door ouderen met dementie in ver..

Uitgelicht

Sponsor of Vriend worden?

Nieuwe vrienden van het NKOP: Liemerije, Rivas zorggroep, GGZ Friesland en Accolade Zorggroep

NKOP Symposium 2015

Op vrijdag 6 november: State of the Art Ouderenpsychiatrie | de kracht van (kwetsbare) ouderen

Onze Dossiers